یک گیتار

مجموعه مقالات تخصصی گیتار

مجموعه مقالات تخصصی گیتار

عرفان ادیب - مدرس یک گیتار
لیست اساتید سایت یک گیتار

عرفان ادیب

عرفان ادیب سلام من عرفان ادیب هستم متولد ۱۳۷۵. مدرس پیانو، گیتار نایلون و آواز پاپ / کلاسیک. روانشناسی خوندم، در تهران به دنیا اومدم